• Lokal IT-leverandør

    Prosjektering – Installasjon – Service – Drift

    Kontakt oss

Kvifor velge Indata?

Indata logo

Nettverk og Wifi

Nettverket omfattar sikkerheitselementer som brannmurar, VPN, løysing for detektering av systeminntrenging samt målesystem for belastning og programovervaking. Indata leverer trådlause nettverk med drift og overvaking.

Server

Indata leverer, installerer og drifter serverar etter kundens behov og spesifikasjonar. Vi nyttar kunn anerkjente produsentar som HP og Dell.

Videoovervaking

Indata tilbyr optimale løysingar med sentral administrasjon for videoovervaking frå eitt til flere hundre kamera med fleire geografiske lokasjonar.

PC

Indata leverer og installere pc-ar med kundens spesifikasjonar og klare til bruk hos sluttbrukar.

Elektronisk adgangssystem

Indata leverer avanserte elektroniske låsesystem frå Trioving ASSA ABLOY med høg og riktig sikkerheit på riktig dør.

Radiolink

Indata leverer løysing for trådlaust punkt til punkt nettverk, med stor kapasitet og lang rekkevidde.

Multifunksjonskriver

Vi finn løysingar for print, scan og kopi saman med kunde.

Slik får du ei enklare IT-drift

Vi levere komplette dataløysingar til bedrifter. Stadig fleire ønskjer å sette ut drifta av dataløysingar og server, slik at dei kan bruke tida si på det dei er flinkast til. Vi i Indata gjer livet litt enklare for dei ved at vi tar oss av alle oppdateringane og programrettingane som til ei kvar tid må til.

Vi i Indata gjer det vi kan for å sikre verdiane til kundane våre, med sikkerheitskopi og antivirussystem, og tilbyr skreddarsaum i oppbygging av system. Vi er eit firma utan tilknyting til kjede, har lang erfaring og tilpassar oss kundane sine behov og ønskjer. Fleksibilitet og sikkerheit står i høgsetet hos oss, og vi legg sjølvsagt stor vekt på dei nye krava som er i bransjen.

Indata kan vise til mange små og store referansar. For mange av kundane våre er serviceavtala vi tilbyr det aller viktigaste. Det betyr at vi jobbar for bedrifta di i for eksempel 2 timar per månad. Då sjekkar vi at alt er i orden, og fiksar på det som eventuelt må fiksast. Vi er på ein måte ein litt usynleg IT medarbeidar for bedriftene, som kjem og gjer jobben sin og går igjen. Dei som har serviceavtale kjem rimelegare frå det enn dei som ikkje har fast avtale. Det gjeld både arbeidet vi gjer og forbruksmateriell som til dømes PC-ar og skrivarar.

KAMPANJE • INDUSTRIDATA

Virus, nei takk!

Sikre dataene i skyen - indata.no

Kva seier kundane våre

Industridata er hovudleverandøren vår på IT-tenester. Den viktigaste fordelen er at dei er lokale. For oss er det verdifullt å bygge opp om det lokale kompetansemiljøet. Dessutan er gjengen hos Industridata rasande flinke og dei kjem raskt på pletten.

For oss som lever av kommunikasjon er det heilt avgjerande at det tekniske fungerar. Med Industri Data med på laget er det aldri eit problem lenger. Dei er utruleg raske på labben!

Kontakt oss

Eivind Gulestøl

Dagleg leiar / Systemkonsulent

Knut Morten Ullaland

Knut Morten Ullaland

Senior systemkonsulent

Jørn Ove Klungreset

Jørn Ove Klungreset

Teknisk konsulent

Thomas Lund

Thomas Lund

Teknisk konsulent